Wdrożenie i unowocześnienie współpracy firmy MIROX SP. Z O.O. z dostawcami i odbiorcami poprzez wdrożenie systemu B2B

„P.B.W.C.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.

„Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe firmy
„P.B.W.C.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz jej Partnerów”

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania typu B2B, dzięki któremu poprzez elektroniczną wymianę danych, zostaną usprawniony procesy: obsługi zamówień; realizacji sprzedaży; monitorowania należności i rozliczeń; zarządzania gospodarką magazynową. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.07.2014r. – 31.07.2015r. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Agnieszki Krawczyk: agnieszka@pitbull.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOKomunikat:

„W związku z realizacją projektu wykonania platformy B2B, "P.B.W.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje instytucji lub przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą przy jego realizacji oraz zachęca do składania ofert."

Oferty można składać od 21.07.2014 do 03.08.2014 na adres korespondencyjny: ul. Kolonia 12 Potrzanowo 62-085 Skoki.

Innowacyjna Gospodarka

Pit Bulll West Coast 2013